سلول عشق - متن عکس محبت دوستی

سلول عشق

له شده زیر غرورت ...

عاشقی

مـــ ــن از تمامـــ آسمــ ــان یکــــ بــ ــاران را میخواهمـــــ ...

و از تمــ ــام زمیــ ــن یکـــ خیابانـــــ را ...

و از تمــ ــامــ تـــ ــو یک دستـــــ که قفــ ــل شده در دستـــ مــ ـــن هــمــیـــــن . . .


برچسب‌ها: عاشقی, دستان عشق, عکس احساسی, متن عکس محبت دوستی
[ چهارشنبه چهارم مرداد 1391 ] [ 22:43 ] [ منتظر ] [ ]